اتصالات جوشی

اتصالات جوشی
اتصالات
تجارت گستران کاسپین

اتصالات جوشی

اتصالات جوشی استیل، یکی از پرکاربرد‌ترین تولیدات برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر است. استفاده آن برای انواع لوله‌های استیل به کار می‌رود.

ادامه مطلب
اتصالات
تجارت گستران کاسپین

آشنایی با اتصالات صنعتی

به قطعاتی که برای تغییر سایز و مسیر، انشعاب خطوط لوله و… استفاده می کنند و این خطوط را به تجهیزات دیگر وصل می نمایند اتصالات صنعتی می گویند

ادامه مطلب