اتصالات وکیوم

اتصالات وکیوم
اتصالات فلنجی و وکیوم
تجارت گستران کاسپین

اتصالات وکیوم

اتصالات وکیوم از پمپ، فشار سنج، شیر، اتصالات دائمی و یا غیر دائمی و همچنین لوله های متصل کننده تشکیل شده اند.

ادامه مطلب