شیرهای خودکار

چک ولو استیل
شیرآلات
تجارت گستران کاسپین

چک ولو استیل

چک ولو استیل در دسته شیرهای خودکار جای دارد چون اپراتور کنترلی روی این شیرها ندارد. این شیر مانع از برگشت جریان از بالا به پایین میشود.

ادامه مطلب