لوله

انواع لوله ها
اتصالات
تجارت گستران کاسپین

انواع لوله و کاربرد آن

تجهیزات تاسیساتی شامل لوله ها، انواع مختلف شیرهای پلاستیکی و فلزی اتصالات می شوند. در اینجا در مورد انواع لوله توضیح مختصری ارائه شده است.

ادامه مطلب
اتصالات
تجارت گستران کاسپین

آشنایی با اتصالات صنعتی

به قطعاتی که برای تغییر سایز و مسیر، انشعاب خطوط لوله و… استفاده می کنند و این خطوط را به تجهیزات دیگر وصل می نمایند اتصالات صنعتی می گویند

ادامه مطلب