ورق استیل

ورق های استیل
ورق
تجارت گستران کاسپین

ورق های استیل

به ورقی که پایه آن آهن بوده و نیازی به آلیاژهای دیگر ندارد، ورق استیل میگویند. ورق های استیل دارای کربن هستند که این مقدار کمتر از ۲% است.

ادامه مطلب